Політика інтегрованої системи

ПОЛІТИКА ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО»

ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Компанія ТОВ "Українське зерно" є одним з найбільших в Україні виробником і продавцем готових комбікормів для сільськогосподарських тварин. Наша мета - стати однією з найбільш шанованих і привабливих компаній в галузі виробництва комбікормів на ринку України та за її межами і здобути статус компанії з бездоганною репутацією, яка виробляє продукцію найвищої якості для найвибагливіших споживачів.

При досягненні своєї мети Компанія повністю усвідомлює, що виробнича діяльність має вплив на інтереси багатьох зацікавлених сторін і є джерелом потенційної небезпеки для життя та здоров'я працівників, споживачів, підрядників, відвідувачів та інших зацікавлених сторін, а також джерелом впливу на навколишнє середовище.

Політика визначає єдині цілі і зобов'язання для ТОВ «Українське зерно» у сфері екологічної безпеки, охорони праці та безпеки дорожнього руху.

Компанія впроваджує та забезпечує ефективну роботу Інтегрованої системи управління Екологічного та соціального менеджменту (ESMS), яка відповідає вимогам чинного законодавства України, міжнародних стандартів ISO 39001, ISO 14001, ISO 45001, основним керівництвам та стандартам діяльності Міжнародної фінансової корпорації.

ГОЛОВНИМИ СТРАТЕГІЧНИМИ ЦІЛЯМИ Є:

Попередження і мінімізація негативного техногенного впливу на навколишнє середовище.

Створення безпечних і здорових умов праці для забезпечення професійної безпеки й охорони здоров'я працівників підприємства та всіх тих людей, на кого може впливати наша діяльність.

Підвищення культури безпеки та лідерства персоналу у сфері екологічної безпеки, охорони праці та безпеки дорожнього руху.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ КЕРІВНИЦТВА ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО»

Дотримання норм чинного законодавства України та міжнародних стандартів, в тому числі Стандартів діяльності IFC, з метою зменшення негативного впливу на довкілля та попередження виникнення аварійних ситуацій, які можуть завдати шкоди довкіллю або життю та здоров’ю населення, забезпечення вимог з охорони праці, безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки, зниження ризиків виробничого травматизму, покращення умов праці з метою збереження життя та здоров’я працівників та майна компанії;

Впровадження і постійне вдосконалення ефективної системи управління екологічної безпекою, професійною безпекою та здоров’я й безпекою дорожнього руху, яка відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 14001, ISO 39001, ISO 45001.

Охорона навколишнього середовища, включаючи зменшення впливу на навколишнє середовище, запобігання забрудненню, енергозбереженню та управлінню природними ресурсами;

Удосконалення процесів та організація праці, використання сучасного енергоефективного обладнання, спрямованого на мінімізацію негативного впливу виробничих факторів на працівників, підрядників, інших зацікавлених сторін та навколишнє середовище;

Залучення працівників до активної участі в роботі із забезпечення вимог промислової безпеки та охорони навколишнього середовища, зниження ризиків, енергозбереження;

Створення умов в яких кожен співробітник Компанії усвідомлює відповідальність за власну безпеку, безпеку оточуючих людей і навколишнє середовище;

Підвищення енергоефективності виробничих процесів, вжиття заходів щодо зменшення викидів парникових газів;

Забезпечення відбору зовнішніх постачальників, а також процесу закупки обладнання, матеріалів і послуг, в тому числі проектування, з урахуванням критеріїв виробничої і екологічної безпеки, енергоефективності;

Постійне вдосконалення знань та компетенцій працівників Компанії у сферах охорони навколишнього середовища, охорони здоров'я та безпеки;

Безперервне поліпшення умов праці, рівня промислової, пожежної, екологічної безпеки, безпеки дорожнього руху, охорони праці та цивільного захисту, а також моніторингу даних поліпшень.

Забезпечення інформаційної взаємодії та відкритого діалогу з усіма зацікавленими сторонами, щодо діяльності Компанії.

Своєчасна актуалізація і доведення вимог політики до всіх працівників Компанії, контрагентів і ділових партнерів та інших зацікавлених осіб.

Керівництво ТОВ «Українське зерно» бере на себе відповідальність за створення умов та виділення необхідних ресурсів для реалізації цієї Політики.

Керівництво ТОВ «Українське зерно» бере на себе відповідальність за реалізацію вищезгаданої Політики, її аналіз щодо ефективності, ресурсного забезпечення, залучення персоналу до розробки інтегрованої системи управління та гарантує дотримання вищевказаних принципів і зобов’язань.

ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ

Керівництво ТОВ «Українське зерно» бере на себе відповідальність за створення умов та виділення необхідних ресурсів для реалізації цієї Політики.

Керівництво ТОВ «Українське зерно» бере на себе відповідальність за реалізацію вищезгаданої Політики, її аналіз щодо ефективності, ресурсного забезпечення, залучення персоналу до розробки інтегрованої системи управління та гарантує дотримання вищевказаних принципів і зобов’язань.

ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ

Зацікавленими сторонами при реалізації даної політики є акціонери і потенційні інвестори, керівники і працівники Компанії, контрагенти і ділові партнери, які забезпечують виконання вимог цієї політики при методичній підтримці фахівців у сфері екологічної безпеки, охорони праці та безпеки дорожнього руху.

ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ І ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ

Реалізація політики здійснюється на основі діючих нормативних документів Компанії в галузі екологічної безпеки, охорони праці та безпеки дорожнього руху, а також чинних законодавчих вимог.

Дана Політика є відкритим документом, доступним для всіх зацікавлених сторін, є обов'язковою для використання всіма співробітниками Компанії.

Положення цієї політики вступають в силу з моменту її затвердження і діють до моменту затвердження актуалізованої версії політики, або скасування цього документа.

Незважаючи на те, що Політика призначена для працівників ТОВ «Українське зерно», ми рекомендуємо своїм підрядникам, постачальникам і іншим особам, які мають відношення до діяльності компанії, застосовувати принципи даної Політики.

Політика буде переглядатися і оновлюватися щороку з урахуванням мінливих умов та всієї інформації, необхідної для забезпечення безпеки. Політика буде доведена до відома всіх осіб, які працюють в інтересах і від імені компанії.

За необхідності внесення змін/доповнень у зв’язку зі змінами відповідальності осіб, змін у стратегічних цілях Компанії, будь-яких організаційних змін дана Політика обов'язково переглядається її розробниками до закінчення терміну її дії у строк не пізніше, ніж через 1 (один) місяць після виникнення необхідності.

Директор     
Бакум С.А.

Скачати - Політика інтегрованої системи екологічного та соціального менеджменту

Разработано с JooMix.